Değerlerimiz

YSK Solutions değer temelli yönetim ilkeleri ile yönetilmektedir ve temel değerlerimiz Alçakgönüllülük, Dürüstlük, Dayanıklılık ve Başkalarına Saygıdır.

Alçakgönüllülük

Kuruluşumuz kapsamlı kolektif beceri, bilgi ve deneyim sahibidir. Bununla birlikte, kişisel ve mesleki büyümenin sınırları olmadığını kabul ederiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlere hemen sahip olamayabileceğimizi kabul edecek alçakgönüllülükteyiz ancak olumlu sonuçlara ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu gibi durumlarda öğrenme yolculuğunun gelişimimize de katkı sağlayacağının farkındayız.

Dürüstlük

Bir kurumun değerinin taahhütlerini yerine getirme yeteneği ile doğru orantılı olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimizi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabileceğimizin bilinci ile seçiyoruz. Müşterilerimizle olan tüm ilişkilerimizde ve hedeflerine ulaşmalarına destek olmak için çabalarımızın tümünde şeffaflık anlayışını benimsiyoruz.

Dayanıklılık

Müşterilerimizin hedeflerine ulaşmak için yapılması gerekenlerin her zaman kolay ve zahmetsiz olmadığının farkındayız. Zorluklarla karşılaşınca yaratıcı çözümler arayan esnek ve değişime açık bir kuruluşuz. Aksaklıklar karşısında cesaretimiz kırılmaz ve pes etmeyiz, bunun yerine engelleri aşılması gereken bir öğrenme fırsatı olarak görmekteyiz.

Başkalarına Saygı

Karşılıklı saygı ve tüm paydaşlar arasında ortak anlayış temelinde hareket etmenin, işlerimizin en iyi şekilde ilerlemesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Ortak hedeflerimize ulaşmada karşılıklı saygı ve dürüstlük hem YSK Solutions hem de müşterilerine fayda sağlayacaktır. Ayrıca, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama konusunda uzman ekibimize değer veriyor, saygı duyuyor ve güveniyoruz. En önemlisi, müşterilerimizin ve Türkiye’deki kişi ve kuruluşların potansiyel müşterilerinin hedeflerine ulaşmalarında saygının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyoruz.